The Broke Cup


First Round to be played on 25th June

Preliminary Round Thornham -v- Swaffham to be played on 4th June or Midweek

Home Away
Thornham or Swaffham-v-Mundford
Snettisham-v-Grimston
Bungay-v-Old Buckenham
Acle-v-Norwich