The Challenge Cup

First round draw
Matches to be played on Sunday 29th April 2018

Home Away
Acle-v-Norwich
Ashmanhaugh-v-Bradfield
Martham-v-Caister
Hethersett & Tas Valley-v-Thetford
Mundford-v-Welney Croft
Snettisham-v-Terrington St Clement
Bircham-v-Swaffham
Grimston -v-Barney
Beeston-v-Mattishall
Dereham-v-Swanton Morley